Beynin Satın Alma Sürecini Keşfedin!

Televizyon, facebook, youtube, google, sokak ve cadde panoları, radyo spotları, eposta ve telefon mesajları, gazete ve dergi sayfaları; Her noktadan sürekli olarak satış mesajlarına maruz kalmaktayız. Bu mesajlar içinde insanlar adeta boğuluyorlar. Satış yapmak artık hiç olmadığı kadar zor.

Geleneksel satış ve pazarlama konusunda düzenlenen eğitimler genellikle birbirinin tekrarından başka bir şey değildir. Oysa satış ve pazarlama konusunda çeşitli sorunlarla karşılaşılmaya devam edilmekte, değişen dünyada satış ve pazarlamanın da değişmesi gerekmektedir.

Satış ve pazarlama sürecinde karşılaşılan sorun, çoğu kez, sunulan hizmet veya üründe değil; "Satış Prosesi" ile "Beynin Karar Verme Süreci" arasında bazı uyumsuzlukların olmasındadır.

Beyinden Beyine Satış ve Pazarlama konusuna hakim olan şirketler beynin satın alma süreciyle ilgili kararları bilimsel bilgileri kullanarak büyük ölçüde etkilemektedir. Eğitim başlıklarından biri olan bu konuyla ilgili bir örnek, aşağıda kısa video olarak verilmiştir;

İdeal bir satış ve pazarlama süreci, beyinle ilgili bulguları pazarlama ve satış süreciyle birleştirebilen bir prosesdir.

Bilimsel çalışmalar beynin ikna edilmesi süreciyle ilgili olarak birçok bilinmeyeni ortaya çıkarmış olup, kullanılacak doğru formülün yeniden keşfedilmesine ihtiyaç vardır.

Satış için ikna etmek zorunda olduğunuz organ insan beyninin ta kendisidir. Satış ve pazarlama sürecinde beynin hangi noktalarının nasıl etkilendiğini bilmek çok önemlidir. Bu durumda beyinde satın alma kararını veren kısımları ve o noktaları etkilemek için neler yapmanız gerektiğini bilmelsiniz.

Kısacası müşterilerinizin beynindeki “SATIN AL” düğmesine daha etkin ve daha hızlı basmanız gerekiyor.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE BEYNİN SATIN ALMA SÜRECİ


Beyinle ilgili Manyetik Rezonanslı Görüntüleme (MRI), SST ve EEG cihazları ile yapılan bilimsel araştırmalar, geleneksel teorilerin ve pazar araştırmalarının beynin satın alma sürecini açıklamakta yetersiz olduğunu açıkça gösteriyor. Hızla değişen iletişim araçlarının ve insan davranışlarının olduğu yeni dünyada artık süreci beyinde neler olduğunu bilerek yönetmek gerekiyor. Eğitimde çok sayıda örnek olay incelemesine yer verilmekte ve elde edilen bilimsel bulgular ışığında yeni stratejiler çizilmektedir.

(Kutu içindeki anlatılan örnek olayı okumak yerine bu videoyu dinleyebilirsiniz)

Pepsi Cola’nın “Pepsinin Meydan Okuması” diye bilinen deneyini ve reklam kampanyasını ele alalım.

Çok basit bir deneydi. Dünyanın dört bir köşesinde Pepsi görevlileri alışveriş merkezlerinde, yüzlerce kadın, erkek ve çocuğa üzerinde bir işaret bulunmayan iki bardak uzatıyorlardı.

Gönüllüler her ikisinin de ayrı ayrı tadına bakıyorlardı. Bardaklardan birinde Pepsi, diğerinde Coca Cola vardı. Deneye katılanlara hangisini daha çok beğendikleri soruluyordu. Deneyin umdukları gibi çıkması durumunda milyarlarca dolarlık Coca Cola’nın hakimiyetine son vereceklerdi. Deney sonucunda gönüllülerin yarısından çoğu Pepsi Cola’yı tercih etmişti. Bu durumda dünyanın her yerinde Pepsi’nin Coca Cola’yı alt etmesi gerekirdi. Ama maalesef sonuç öyle olmadı.

Bu olaydan tam 28 yıl sonra Dr Read Montague aynı deneyi labaratuar ortamında beyin “fMRI” cihazıyla tekrarladı. Deneya katılanlara önce Pepsi’yi mi, yoksa Coca Cola’yı mı tercih ettiklerini sordu. Üzerinde bir işaret bulunmayan iki bardakdaki colaların tadına bakarak hangisini beğendiklerini söylemelerini istedi. Yaptığı deneyde aynı sonuca ulaştı. Çoğunluk Pepsi’yi tercih ediyordu. Beyinlerindeki hareket de aynı şeyi söylüyordu. Pepsi’yi tadarlarken çekici bir tad algılama halinde beynin uyarılan bölgesi olan önbeynin alt kısmındaki “putamen” bölgesinde daha fazla canlanma görülüyordu. Ancak satışlar bu bulguların tam tersi şeklinde gerçekleşiyordu.

Beyinde bilmedeğimiz başka şeylerin olduğunu düşünen Dr Montague birkaç şeyi değiştirerek deneye katılanların beyinlerini tekrar incelemeye karar verdi. Bu kez deneklere içtikleri kolanın Pepsi mi, yoksa Coca Cola mı olduğunu onlara önceden söyledi. Bu deneyde ise deneklerin % 75’i Coca Cola’yı beğendiğini ifade etti. Dr Montague gönüllülerin beyin aktivitelerinde de buna paralel farklı canlanmalar olduğunu gözlemledi.

Coca Cola’yı tadarken gönüllülerin beyinlerinde “Putamen” bölgesinin yanında, derin düşünme ve ayırd etme görevlerinden sorumlu olan “Orta Prefrontal Korteks” ile hafıza, öğrenme ve kültürel bilgiden sorumlu olan “Hipokampus” bölgesinde de  aşırı bir canlanma ortaya çıkmıştı. Deneyin sonucunda Coca Cola’nın farkında olmadan beynin diğer bazı bölgelerini de etkilediği anlaşıldı. Pepsi’nin beynin bu bölgelerini etkilemedeki eksikliği satış savaşını kaybetmesine sebep olmuştu.

Dr Montague’in yaptığı araştırmaları daha birçok başka araştırma izledi. Beyinde birkaç farklı “SATIN AL” tuşu olduğu anlaşıldı. Bu tuşlara basmayı atlayan satış bölümlerinin ve satış elemenlarının başarıyı elde etmesinin sadece bir şans olduğu ortaya çıktı.

Satış temel olarak bir ikna etme sürecidir. 1990’lı yıllardan bu yana beyinle ilgili hafıza, beyin, öğrenme, motivasyon ve ikna etme süreçleriyle ilgili bilimsel araştırmaları takip eden ve bunlardan sonuçlar çıkararak uygulamaya koyan “Mr Beyin” Melik Duyar dünyanın en etkin ikna etme kitaplarının “KUTSAL KİTAPLAR” olduğunu fark ettiğinde, satış ve pazarlama konusunda kutsal kitaplardan da öğrenilecek  birçok formülün olduğunu gördü.

KUTSAL KİTAPLAR & BEYNİN İKNA EDİLME SÜRECİ

Kutsal kitapların ikna etme sürecinin sonuçları çok başarılıydı. Dünyanın büyük bir çoğunluğu kutsal kitapların etkisi altındaydı. Melik Duyar kutsal kitapların insanları iyi ve inançlı bir insan olmaları için neleri kullandığını inceledi. Kutsal kitaplarda uygulanan yöntemlerin çoğu beyinle ilgili bilimsel çalışma sonuçlarını destekler nitelikteydi. Kutsal kitaplarda henüz bilimsel çalışmalara konu olmamış bazı faktörlerin de  etkin bir şekilde kullanıldığını gördü. Bulgularını beynin satın alma ve ikna edilme süreçleriyle ilgili bilimsel sonuçlarıyla harmanladı.

İşte “BEYİNDEN BEYİNE SATIŞ” eğitiminin ortaya çıkmasının başlangıç noktası budur.

Çok kısa bir ifadeyle “BEYİNDEN BEYİNE SATIŞ” eğitim programı, beynin satın alma ve ikna olma süreciyle ilgili bilimsel çalışma sonuçlarıyla kutsal kitaplarda kullanılan ikna etme tekniklerinin harmanlanmış halidir.

Bu eğitim beynin satın alma sürecinin gizemini ortadan kaldıracak ve kutsal kitapların güçlü ikna etme tekniklerini keşfetmenizi sağlayacaktır.

"Beyinden Beyine Satış" programında;

 • Beyinle ilgili son bulgulara göre beyindeki gerçek karar verme merkezi'nin neresi olduğunu,

 • Satış mesajınızın beynin hemen dikkatini çekmesi ve algılanması için neler yapmanız gerektiğini ve bunların örneklerini,

 • Satın alma kararında "İlkel Beyin Direnci"ni nasıl kıracağınızı,

 • Mesajınızın, ürününüzün ve ürününüzün adının kalıcı olarak hafızalara yerleşmesi için neler yapmanız gerektiğini,

 • Beynin algılama farklılığına göre insanlara mesajınızı nasıl ileteceğinizi,

 • Satın alma sürecinde mantıklı olan üst beyinduygusal olan orta beyin ve hep hayatta kalmayı hedefleyen ilkel beyin kararlarının birbirini nasıl engellediğini ve bu engel karmaşasındaki çözümün neler olduğunu,

 • Beyindeki "Satın Al" kararını verdiren "TUŞ"un hangi noktada olduğunu,

 • Kutsal kitapların insanları ikna etmede kullandığı yöntemlerin ve formülün ne olduğunu,

 • Beyindeki "Satın Alma Formülü"nün ne olduğunu ve çok daha fazlasını öğreneceksiniz.

Bu yeni bilgiler ışığında artık geleneksel satış tekniklerinizi ve mesajlarınızı tekrar düzenlemeniz gerektiğini keşfedeceksiniz.

Bu anlamda "Beyinden Beyine Satış" programı son bilimsel araştırmalar ışığında, beynin satın alma sürecindeki bilinmeyenlerini ortaya koymaktadır.

Özet olarak, pazarlama ve satış konusunda insanları ikna etmek yerine, onların beyinlerini ikna etmek için bir formül arıyorsanız, bu program tam sizin ve takımınız için.

Eğitimi Melik Duyar ve / veya Onur Buzağıcıoğlu veriyor


Melik Duyar Kimdir?

(Melik Duyar – Uluslararası Marka Şahsiyet Ödülü)


Bu eğitim Mega Hafıza’nın başkanı Melik Duyar tarafından oluşturulmuştur. 1990 yılından bu yana Melik Duyar’ın kendi ürünleri ile ilgili yönettiği reklam ve satış kampanyaları milyonlarca dolarlık satış cirolarının yakalanmasını sağlamıştır. Kendisi hafıza ve beyin eğitimi konusunda bir dünya markasıdır. 2014 yılında Hafıza ve Beyin alanında “Guinness Dünya Rekorları” kitabında yer almıştır. Dünya Marka Ödülleri veren “The BrandLaureate” vakfı tarafından kendisine, global anlamda hafıza ve beyin eğitimine verdiği katkıları nedeniyle, 2015 yılında “Uluslararası Marka Şahsiyet Ödülü” verilmiştir. Eserleri, ürünleri ve eğitim programları kurduğu franchise sistemi ile 10'un üzerinde farklı ülkede satılmakta olup, bu ağ giderek artmaktadır... devamı


Onur Buzağıcıoğlu Kimdir?

Uluslararası Kurumlarca akredite olmuş Atak Müzakere Akademisinin kurucusudur. Şirketini 2015 yılında müşterileri için sürekli değer üretebilmek ve para kazandırabilmek stratejisi çerçevesinde kurmuştur. Onur Buzağıcıoğlu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Avusturya'da Karl Franzens Graz Üniversitesinde değişim öğrencisi olarak bulunmaya hak kazanmıştır. Farklı sektörlerde 100'ü aşkın eğitim ve seminere katılmıştır. Wharton, Michigan, Yale gibi üniversitelerde müzakere konularında online çalışmalar yürütmüştür. 18 yaşından itibaren Entes, Renault, ING BANK gibi büyük firmalarda staj yapmış ve çalışan olarak bulunmuştur. Gayrimenkul sektörüne Coldwell Banker firmasıyla giriş yapmıştır. 2014 yılında aylık bazda ciro 30.luğu ve eğitim özel juri ödülü sahibidir... devamı

Kimler Katılmalı

 • Beyin gücüne yatırım yapan pazarlama, tanıtım ve satış departmanları çalışanları

Eğitim Detayları

 • Katılımcı Sayısı : 25 Kişi (En fazla)
 • Süre : 6 saat (1 Gün)
 • "Beyinden Beyine Satış" eğitimine katılım 25 Kişi ile sınırlandırılmıştır.
 • Eğitimler 3 saat sabah ve 3 saat öğleden sonra olmak üzere, iki oturum şeklinde tamamlanacaktır.
 • Eğitim programı sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.