MEGA ARİTMETİK BEYİN EGZERSİZLERİ VE ZEKA OYUNLARI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR ?

Mega Aritmetik™ Dünya Hafıza ve Zihinsel Matematik Olimpiyatları Yönetim Kurulu Üyesi Melik Duyar tarafından geliştirilmiş, 5 ile 12 yaş arasındaki çocukların beyin gelişimini destekleyen, beyne uygun zihinsel aritmetik teknikleriyle hafıza tekniklerini birleştirerek beyinde sinerji yaratan çok özel bir zihinsel aritmetik ve beyin egzersizleri eğitim sistemidir.

Program Ne Sağlıyor ?

Mega Aritmetik beynin sağ ve sol yarım küresini aynı anda çalıştırarak, eğitimi tamamlayan çocuklarda matematik ön yargılarını yıkarak öğrenmeyi eğlenceli hale getirmekte ve şu tip gelişmeleri sağlamaktadır;
  • Yüksek konsantrasyon
  • Gelişmiş dinleme becerileri
  • İleri seviyede analitik düşünme yeteneği
  • Hızlı matematik becerileri
  • Güçlü hayal gücü
  • Hızlı Öğrenme
  • Odaklanma kolaylığı
  • Gelişmiş hafıza gücü
  • Gelişmiş yaratıcı problem çözme yeteneği
  • Kendisini daha iyi ifade edebilme
  • Hızlı zeka gelişimi

Bu eğitimi alabilmesi için çocuğun rakamları bilmesi gereklidir. Çünkü sistem sayıları araç olarak kullanarak beynin sağ yarım küresinin hayal gücü fonksiyonlarını geliştirerek hedeflediği kazanımların elde edilmesini sağlamaktadır.

Programda yapılan işlem çok basit ifadeyle çocuğun hayal gücünü de kullanarak yaratıcı problem çözme yeteneğini geliştirmektir. Örneğin “98 + 98 + 98” gibi bir işlemin aslında üç adet (100 – 2) ile aynı şey olduğunu çocuk hızla yakalamaktadır. Bu durumda işlem 98’in üzerine bir 98 ilave etmeye çalışmak, sonra elde edilen sonuca tekrar bir 98 daha ilave etmeye çalışmaktan daha basit hale dönüşmektedir. Yani çocuğun bu işlemin “300’den 6 çıkartma ile aynı şey olduğunu fark etmesi” sağlanmaktadır. Zaten zeka denen şey de budur. Bu anlamda sistem çocuğun zeka ve hızlı düşünme becerilerini geliştirmektedir.

Sağlanan gelişme çocukların matematik yeteneklerini güçlendirerek hesap makinesinden daha hızlı aritmetik işlemler yapmalarına olanak sağlamaktadır. “Hesap makineleri varken neden böyle bir eğitime ihtiyaç olsun?” diye düşünenlerdenseniz, programın temel amacı hızlı işlem yapmak değil, beynin hafıza, zeka, düşünme, odaklanma ve öğrenme kapasitesini artırmaktır. Eğitimde sayılar ve aritmetik araç olarak kullanıldığı için beynin hızlı işlem yapması da yan ürün olarak elde edilen bir kazanımdır. Yani eğitim sonucunda çocukların çok hızlı aritmetik işlemler yapmaları sadece buz dağının görünen kısmıdır.

“Mega Aritmetik” eğitim programındaki SESLİ ANZAN ve FLASH ANZAN çalışmaları çocuğun işitsel ve görsel duyularını geliştirerek; okuma hızlarında artışa, okuduğunu daha rahat algılayabilmelerine ve okuma parçalarını yada dinlediği bir konuyu çok daha rahat bir şekilde aktarabilmeyi sağlamaktadır.

Hedeflenen becerilere ulaşmak için geniş zamana yayılan kısa sistematik tekrarlara da ihtiyaç vardır. Her dersin sonunda eğitmenin vermiş olduğu yönergeye uygun olarak öğrenciye verilen kullanıcı adı ve şifresi ile online sistem üzerinden çocuğun günde ortalama 15-20 dakikalık çalışma yapması yeterli olmaktadır.

Mega Aritmetik Eğitim Programı

Eğitim programı online sistem üzerinden yapılmakta olup, eğitim şu bölümlerden oluşmaktadır;

  • Paritmetik Eğitimi
  • Mega Soroban Eğitimi
  • Sesli Flash Anzan Eğitimi
  • Görsel Flash Anzan Eğitimi
  • Hayali Anzan Eğitimi
  • Mega Zeka Zeka Oyunları Eğitimi

Program üç ayrı yaş grubu olarak uygulanmaktadır;

  • 5 – 6 Yaş Grubu Eğitimleri
  • 7 – 8 – 9 Yaş Grubu Eğitimleri
  • 10 – 11 – 12 Yaş Grubu Eğitimleri

Tüm program 4 ayrı eğitim kurundan oluşmaktadır. Yaklaşık 48 saatlik eğitimden oluşan her bir kur 14 - 16 hafta veya bir başka ifadeyle yaklaşık olarak 4 ay sürmektedir. Bu anlamda 4 kurun, yani tüm programın tamamlanması toplam 2 yıl sürmektedir. Programdan fayda sağlaması açısından öğrencilere en az ilk 2 kuru tamamlaması tavsiye edilmektedir, ki bu yaklaşık bir yıllık bir programdır.

Kurlar, okul dönemine paralel olarak düzenlenen normal kurlar ve yaz döneminde düzenlenen hızlandırılmış kurlar olarak iki şekilde düzenlenmektedir. Hızlandırılmış yaz dönemi kurları daha çok yıl içinde programı uygun olmayan yeni çocuklar için veya çeşitli nedenlerle yıl içi programı tam olarak takip edememiş tekrar yapmak isteyen çocuklar için düzenlenmektedir.

Okul Dönemine Paralel Normal Kurlar:
Bu kurlar normal okul programına paralel olarak yıl içinde iki dönem olarak düzenlenmekte, yaz dönemi ise tatil olmaktadır. Bu düzenlemede her yılın birinci kuru okul programının birinci dönemine paralel olarak yapılırken, her yılın ikinci kuru okul programının ikinci dönemine paralel olarak yapılmaktadır. Bu programda dersler “haftada bir gün olmak üzere üç (3) ders saati” olarak düzenlenmektedir.

Yaz Döneminde Düzenlenen Hızlandırılmış Kurlar:
Bu alternatif daha çok, okul döneminde yoğun olmalarından dolayı bu programı kaçıran ve yaz döneminde çocuklarının bu programdan yararlanmasını isteyen aileler için düzenlenmektedir. Hızlandırılmış kurlarda dersler haftada en az altı (6) saat olarak düzenlenmektedir. Altı saatlik ders programı hafta içi günlerde olabileceği gibi, hafta sonlarına yoğunlaşmış özel gruplar şeklinde de olabilmektedir. Bu altı saatlik ders, haftada “2 gün x 3 ders saati” veya “3 gün x 2 ders saati” şeklinde planlanmaktadır.

Öğrenci Velilerinin Program Hakkındaki Yorumları

KKTC Mega Aritmetik Öğrencisi Dila Bilen’in Matematik Öğretmeni Velisinin Yorumu
(Öğrenci Velisi: İbrahim Bilen)


Mega Aritmetik Ankara Merkez Öğrencisi Elif Sude Paksoy’un Velisinin Yorumu
(Öğrenci Velisi: Nurgül Paksoy)

Mega Aritmetik Eğitim Materyalleri

Mega Aritmetik™ eğitim programında her öğrenciye özel bir online sistem şifresi ve eğitim materyalleri ücretsiz olarak verilmektedir. Bu materyalleri eğitimcinizden mutlaka isteyiniz. Online şifresiz bir eğitimin başarılı olması mümkün değildir.

BİRİNCİ YIL VERİLEN ÜCRETSİZ EĞİTİM MATERYALLERİ
(İlk iki kur eğitim için ücretsiz olarak verilen materyaller)

(Dikkat! Bilgisayar resmi ücretsiz verilen online şifreyi temsilen koyulmuştur.)

İKİNCİ YIL VERİLEN ÜCRETSİZ EĞİTİM MATERYALLERİ
(Üçüncü ve dördüncü kurlarda verilen materyaller)

(Dikkat! Bilgisayar resmi ücretsiz verilen online şifreyi temsilen koyulmuştur.)

Sıkça Sorulan Sorular (SSS) ?

Çoğu insan “Elimizde hesap makinesi gibi aletler ve kolayluklar varken, zihinsel hesaplamalarla kendimizi ve çocuklarımızı yormaya ne gerek var?” diye sorabilir. Bu sorunun birinci bölümüne verilecek cevap şudur; Arabası olan çoğu insan fiziksel olarak sağlıklı kalabilmek için spor salonlarına veya açık koşu parkurlarına gidip koşmaktadır. O zaman bu insanlara da “Araba gibi bir kolaylık varken, neden koşarak kendinizi yoruyorsunuz?” diye sormak gerekir. Aynı mantıkla “Mega Aritmetik™” de beyni çalıştırarak zinde ve sağlıklı kalmasını sağlayan harika bir egzersiz ve gelişim programıdır. Bilimsel araştırmalar sayılarla uğraşma ile beyin hücrelerinin uyarılması ve beyin gelişimi arasında direkt ilişki olduğunu göstermektedir.

Bu sorunun ikinci bölümü ise zihinsel aritmetiğin çocukları yorduğunu ima etmesidir. Bu doğru değildir. Okulda öğretilen matematik teknikleriyle zihinsel aritmetik yapmaya kalkarsanız şüphesiz çok yorulursunuz ve işin içinden çıkamazsınız. Çünkü okulda öğretilen teknikler beynin sadece bir yarım küresini kullandırdığı için hem zordur, hem de beynin gelişmesine ve sinerji yaratmasına uygun değildir. Önemli olan zihinsel aritmetik işlemlerini beyni yormadan ve beyni geliştiren teknikleri kullanarak yapmaktır. İşte bu etapta Mega Hafıza™’nın tescilli “MEGA ARİTMETİK™” sistemi devreye girmektedir. Mega Aritmetik™ sisteminin amacı okulda öğretilen aritmetik tekniklerini öğretmek değil, beynin her iki yarım küresini aktif ederek hafızayı, beyni, zekayı, hızlı düşünmeyi ve yaratıcı problem çözmeyi geliştirmektir.

Hepimizin bildiği gibi beyin sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreden oluşmaktadır. Beynin her iki yarım küresinin uzman olduğu faaliyetler farklıdır. Çoğu insan günlük yaşamda ve okul hayatında daha çok sol beyin küresini dominant olarak kullanmaktadır. Bunun nedeni okuldaki öğretim metotlarının daha çok sol beyni yoğun kullandıran ve beynin sağ yarım küresini çok az işin içine katan bir müfredat programı takip etmesidir. Bunun sonucu olarak da sağ beyin atıl kalmakta ve beynin bu bölümünün sağladığı sinerji kullanılmamaktadır. Mega Hafıza™’nın geliştirdiği Mega Aritmetik™ sistemi işin içine beynin sağ yarım küresini de katmakta ve böylece beyin gelişimine ciddi bir katkıda bulunmaktadır.

Mega Aritmetik sistemiyle öğrenmenin avantajı eğitimin sağ-sol beyin temelli ve eğitici-odaklı (veya öğretmen-odaklı) bir yaklaşımla yapılmasıdır. Öğretmen her hafta teknikleri öğrenciye eğlenceli faaliyetler desteğinde görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme teknikleri kombinasyonu ile öğretmektedir.

Öğrenme ciddi ve sıkıcı bir sınıf havasında değil, bir eğlence ve oyun ortamında yapılmaktadır. Eğitimler eğlenceli zeka oyunları programı ile desteklenmektedir. Bu sayede öğrenci öğrenme süreci içinde hiçbir zaman kendisinde bir öğrenme yükü hissetmemektedir. Bir başka ifadeyle, haftalık öğrenme saatleri küçük ve gelişen beyinler için bir beyin jimnastiği ve oyun seansı olmaktadır.

Sistem zeka oyunları programıyla ve bir online sistemle desteklenmektedir. Eğitimci öğrencinin online çalışmalarını izleyebilmektedir.

Mega Aritmetik eğitim sistemi pro-aktif bir sistemdir. Kısacası, Mega Aritmetik sistemi oynayarak ve eğlenerek öğrenmenin ta kendisidir. Bu sayede çocuğun öğrenme isteği yakalanmakta ve yüksek bir motivasyon sağlanmaktadır.

Evet, Mega Aritmetik™ sistemi çocuğun hem matematiksel düşünmeye hakim olmasını ve anlamasını sağlayarak hızlı hesaplamalar yapmasını, hem de öğrenmeye sağ beyin etkisini katarak her türlü konuyu hızlı öğrenmelerini sağlamaktadır.

2015 TÜRKİYE OPEN MEGA ARİTMETİK ŞAMPİYONASI

(Memoriad 2015 Türkiye Open Mental Aritmetik Şampiyonası’na Katılan “Mega Aritmetik” Öğrencileri)